063 11 99 100

Društvene mreže kao izvor marketing istraživanja?

Drustvene mreze kao izvor marketing istrazivanja

Društvene mreže kao izvor marketing istraživanja?

Danas svaka firma nastoji razvijati nove proizvode i usluge, što zbog zadovoljavanja želja i potreba kupaca, što zbog sve oštrije konkurencije sa ciljem održavanja i povećanja prodaje.

Većina novih proizvoda odnosi se na proizvode koji šire postojeće linije i predstavljaju promene u dizajnu ili veličini pakovanja, boji, ukusu, mirisu i slično, ili na proizvode koji su u određenom smislu poboljšanih karakteristika u odnosu na postojeće.

Ideje o novim proizvodima mogu doći iz raznih izvora: od kupaca, zaposlenih, menadžmenta, istraživača, konkurenata, poslovnih partnera itd.

Osnovni cilj i pravac poslovnih, i prevashodno marketinških aktivnosti kompanije jeste zadovoljenje potreba i želja potrošača na način koji obezbeđuje povećanje prodaje i profita, posmatrano dugoročno. A uspešne marketing strategije podrazumevaju poznavanje potrošačevih želja, potreba, ponašanja…

Društvene mreže kao izvor marketing istraživanja

Uloga marketing istraživanja u procesu poslovnog odlučivanja je izuzetna, jer omogućavaju prikupljanje podataka koji su osnov za donošenje zaključaka i konkretnih poslovnih odluka. Ukazuju na to koja su ključna znanja od kojih treba krenuti i koji su putevi za povećanje uloge znanja dobijenih marketinškim istraživanjima u funkcionisanju kompanije.

Uvid u želje potrošača, njegove preferencije, emocije, potrebe, stavove, ponašanja, motive, zadovoljstvo proizvodom ili uslugom itd., su osnovni uslov za uspešno poslovanje.

 • Šta komunicirati sa potrošačima?
 • Na šta ciljati da bismo postigli maksimalan efekat?
 • Kome uputiti poruku?
 • Koje od predloženih rešenja će postići najbolji efekat?
 • Koji način komuniciranja će biti najuspešniji?
 • Koliki i kakav efekat je imala kampanja kompanije?
 • Koliko je kampanja privukla novih potrošača i koliko uticala na dosadašnje?

Sve ovo su pitanja na koja kompanija i njen marketing sektor (interni ili eksterni) moraju tražiti i znati odgovore kako bi postavljanje poslovne i marketinške strategije bilo efektivno.

Istraživanje ponašanja potrošača, iako je uslovljeno marketinškim budžetom predviđenim za ovaj deo aktivnosti, mora biti stalna aktivnost kompanije obzirom na dinamičnost okruženja i ljudskih potreba i želja, kao i učestalost njihovog menjanja.

Istraživanjem ponašanja potrošača i njihovim upoznavanjem jača uticaj marketinga kompanije na navike, stavove i preferencije potrošača.

Da krenemo od početka…

Prikupljanje podataka za marketing istraživanja

Postoji više načina na koji se podaci mogu prikupiti, a svi imaju istu svrhu: da prepoznaju šta kupci misle o predmetu istraživanja, odnosno identifikacija njihovih obrazaca kupovnog ponašanja.

Istraživanje se može sprovoditi uživo ili putem ankete. Isto tako, ono može biti kvalitativno i kvantitivno. Još jedna opcija je posmatranje kupaca i njihove kupovine ili korišćenja proizvoda ili usluge.

Društvene mreže kao izvor marketing istraživanja

Sa stanovišta marketing istraživanja, razlikujemo dve vrste izvora podataka i informacija: primarni i sekundarni izvori podataka i informacija.

Primarni podaci

Primarni podaci i informacije se pribavljaju neposrednim istraživanjem koje obavljaju istraživači. To su podaci i informacije koje se prikupljaju „iz prve ruke“.

Načini prikupljanja primarnih podataka:

 • ispitivanje – najčešće korišćen pristup kojim se želi saznati šta ljudi misle o određenoj temi i to najčešće upitnikom kao instrumentom marketing istraživanja;
 • posmatranje – prati se ponašanje ispitanika u određenim situacijama, a koriste se formulari ili mehanički i elektronički merni aparati kao instrumenti istraživanja.

Tehnike istraživanja primarnog tržišta podeljene su na:

 • Anketa – najpoznatiji i veoma efikasan način za istraživanje primarnog tržišta. Ova vrsta istraživanja tržišta ima najveći broj koristi;
 • Fokus grupe – Ova vrsta istraživanja obično se odvija u određenoj prostoriji, koristeći video snimke. Grupa ljudi, koja obično predstavljaju klijente kompanije, odgovara na pitanja o proizvodima, korisničkoj službi, poslednjoj transakciji i slično;
 • Posmatranje može doći u dve kategorije: posmatranje sa interakcijom i bez interakcije. Ova vrsta marketing istraživanja ima velike koristi, kao što je pre svega lični pristup;
 • Intervjui imaju puno zajedničkog sa fokus grupama, ali u njoj učestvuje samo jedna osoba i anketar;
 • Ispitivanja i eksperimentisanje uključuju naučno ispitivanje, gde se koriste specifične varijable i hipoteze, itd.

Sekundarni podaci

Sekundarni podaci i informacije su takve informacije koje su prethodno već prikupljene od strane drugih istraživača, za druge potrebe, a koje koriste istraživači za svoje potrebe.

Sekundarni podaci su podaci koji su prikupljeni ranije, u nekom drugom istraživačkom projektu za različite potrebe uz pretpostavku da su iskoristivi za istraživački projekt koji se sprovodi a mogu se posmatrati kao podaci unutar preduzeća ili izvan njega.

Osnovne prednosti sekundarnih podataka:

 • manji troškovi
 • brzina prikupljana / pretraživanja
 • dostupnost
 • tačnost –pretpostavka objektivnosti, sposobnosti i znanja

Do pomenutih podataka istraživanja je moguće doći kroz sekundarne izvore: obradom već objavljenih studija istraživačkih agencija, udruženja, privrednih komora i poslovnih zajednica, kataloga konkurentskih firmi itd.

Društvene mreže kao izvor marketing istraživanja

Kako konkretno iskoristiti društvene mreže…

Praćenje trendova na društvenim mrežama u realnoм vremenu

Društvene mreže Twitter, Instagram, LinkedIn ili Facebook, nude brojne načine za analizu trendova i sprovođenje marketing istraživanja tržišta.

Jednostavnim pretraživanjem najnovijih postova i popularnih izraza, možete dobiti uvid u trendove koji se pojavljuju. Isto tako vrlo je vidljivo i dostupno to što kupci pričaju u realnom vremenu, što je za kompaniju od izuzetne važnosti.

Jedan primer ovoga je da pretražujete #hashtag na Instagram-u ili Twitter-u. Postavljanjem nekoliko pretraživanja sa hashtagsom vezanim za brend, industriju ili proizvod, moguće je primiti trenutna obaveštenja kada kupci, klijenti ili konkurenti koriste tražene termine.

Drustvene mreze kao izvor marketing istrazivanja
Preuzeto sa www.grazitti.com

Tradicionalnim metodama istraživanja tržišta, kao što su ankete ili fokus grupe, za kompaniju obično znače mesece za planiranje, formiranje i izvršenje.

Pomoću društvenih mreža marketing istraživanja se mogu izvršiti u roku od nekoliko sati ili dana.

Ovo omogućava korišćenje istraživanja tržišta kako bi se pratili svi specifični aspekti marketinških napora. Od lansiranja proizvoda do praćenja marketinga, svaki deo marketinškog plana se može analizirati nezavisno radi poboljšanja rezultata postavljenog marketing i prodajnog plana.

Umesto da se provedu meseci u razvoju plana marketing istraživanja i eventualno prikupljanje zastarelih informacija, obzirom da se trendovi menjaju, sada se u realnom vremenu mogu koristiti društvene mreže kao izvor i sredstvo za istraživanje tržišta i dolaženje do korisnih podataka.

Korišćenje društvenih mreža za proširenje obima marketing istraživanja

Popularnost društvenih mreža je u porastu i sa kompanijama i potrošačima i to praktično na svakom tržištu demografskog postojanja. Najnovija istraživanja pokazuju da 81% ljudi sa pristupom Internetu je aktivno na društvenim mrežama.

Ovo omogućava istraživanje tržišta sa publikom koja je veća od skoro bilo kog drugog medijskog izvora. Pristup društvenim mrežama omogućava interakciju korisnika, angažovanje i učеšće što poboljšava šanse za dobijanje korisnih, brzih, tačnih i iskrenih podataka iz spovedenog istraživanja.

Jedna od najvećih slabosti većine marketinških istraživačkih metoda jeste da su vođene isključivo pitanjima. Da bi dobili odgovarajuće informacije, prvo morate znati šta da pitate. Istovremeno, jednostavno prepisivanje pitanja može dovesti do drastično različitih odgovora. To znači da je istraživanje tržišta jednako dobro koliko i pitanja koja koristimo u istom.

Sa širokim obimom i interaktivnom prirodom društvenih mreža, informacije se dobijaju putem interakcije i posmatranja. Umesto da vodite diskusije, jednostavno možete posmatrati ili se pridružiti ravnopravno.

Ovo može rezultirati različitim odgovorima i otkrićima koja su možda ostala skrivena za druge istraživačke metode.

Istraživanje putem društvenih mreža smanjuje troškove

U većini slučajeva, korišćenje društvenih mreža za istraživanje tržišta je jednostavno pitanje investiranja vremena.

Besplatne alatke postoje za gotovo svaku društvenu mrežu koja pomaže prikupljanje informacija i korišćenje za dobijanje korisnih informacija. U poređenju sa fokus panelima, intervjuima, studijama i anketama na terenu, razlika u troškovima je neverovatna.

Kroz angažovanje korisnika i diskusiju, istraživanje društvenih mreža služi za oglašavanje, izgradnju brenda, izgradnja mreže, generisanje novih kontakata i nudi brojna druga poboljšanja za kompaniju ili brend.

Kada se planiraju i primenjuju na pravi način, mali broj istraživačkih alata nudi efikasnost troškova i opštu korist u poređenju sa istraživanjem putem društvenih mreža.

Od smanjenih troškova i pristupa informacijama u realnom vremenu do mogućnosti otkrivanja skrivenih trendova i poboljšanja marketinga, društvene mreže pružaju moćne načine da se optimizuju napori istraživanja tržišta bilo koje vrste posla.

Najbolje od svega, istraživanje putem društvenih mreža nudi brojne načine za interakciju sa tržištem ali i targetiranom ciljnom grupom. Sprovođenje istraživanja je jednostavno kao i prijavljivanje za usluge društvenih mreža i koristeći njihove funkcije pretraživanja.

U roku od nekoliko minuta, kompanija može početi analizirati trendove, poboljšati svoje marketinške strategije i raditi na postizanju željenih rezultata.

Društvene mreže kao izvor marketing istraživanja
Podaci preuzeti sa insightsinmarketing.com

Primer jednog marketing istraživanja

Istraživanje tržišta je često skup i intenzivan proces. Upravo zbog toga danas u savremenom načinu poslovanja mnogi biznisi su počeli da se okreću društvenim medijima kao isplativom i dubinskom alatu za dobijanje korisnih informacija o svojim kupcima, tržištima, brendu, ali i drugim bitnim aspektima tržišnog istraživanja.

Npr. Želimo saznati koliko zaista ima korisnika Facebooka u Srbiji? Koji pol je više zastupljen? Koja starosna grupa dominira? U kom gradu ima najviše korisnika?

Samo na osnovu podataka iz Facebook Ads Managera dolazimo do sledećih podataka vezanih za društvenu mrežu Facebook:

 • U Srbiji ima približno 4.000.000 mesečno aktivnih korisnika;
 • Od aktivnih korisnika na Facebooku su:
  • 46% ženskog pola (~1.850.000 korisnika)
  • 54% muškog pola (~2.150.000 korisnika)
 • Broj aktivnih korisnika na na osnovu starosti:
  • ~230.000 od 13 do 18 godina
  • ~870.000 od 18 do 24 godina
  • ~1.200.000 od 25 do 34 godina
  • ~870.000 od 35 do 44 godina
  • ~520.000 od 45 do 55 godina
  • ~280.000 od 54 do 64 godina
  • ~150.000 od 65+ godina
 • Jedna trećina (33%) aktivnih korisnika je na svom profilu istaklo da živi u Beogradu;

Jednostavnim pretraživanjem baze podataka Facebook, koje može svako izvršiti, smo došli od značajnih podataka, koje možemo iskoristiti razne u marketing svrhe.

Zaključak

U borbi za svog potrošača, kompanije pristupaju prilično agresivno, podržavajući rast svoje prodaje i bolju izlaznost proizvoda snažnom marketinškom podrškom kroz reklamne kampanje ili promotivne aktivnosti.

Upotreba društvenih mreža je samo jedan od metoda pribiližavanja potrošačima, dolaska do njihovih mišljenja, stavova i ideja, koje bi kasnije bile korišćene u donošenju pravilnih poslovnih i marketinških odluka.

Kada se na osnovu istraživanja sprovedenih putem društvenih mreža, dođe do identičnih rezultata, to kompaniji uliva poverenje da je na pravom poslovnom putu.

Marketing istraživanja tržišta su neophodna za donošenje dobrih poslovnih odluka. Ukoliko organizacija ili kompanija želi poboljšati svoju ponudu, unaprediti prodaju, povećati svest potrošača o proizvodu ili usluzi ili zadržati postojeće kupce, potrebni su korisni podaci koji se mogu dobiti isključivo kao rezultat marketinškog istraživanja.

Pored toga, potrebno je planirati istraživanja tržišta jer se na taj način štedeti vreme, trud i novac na duži vremenski period, a sve ciljem da se uloženi novac investira u uspešnu marketinšku kampanju i plasira prava poruka.

Dobro osmišljen plan marketinških istraživanja predstavlja osnovu daljih marketing i biznis odluka a prikupljeni podaci i njihova analiza omogućavaju kompanijama da postavljaju adekvatne operativne i strateške planove.

Istraživanje tržišta ne mora da bude skup proces, ali treba da bude brz, da prati dešavanja i omogućava kompaniji da na osnovu pravovremenih informacija donosi odluke koje će kompaniju dovesti uspeha u poslovanju.

Ukoliko vam se dopao članak podelite isti na društvenim mrežama ili dodajte isti u bookmark.

Bojan Krstić on BehanceBojan Krstić on EmailBojan Krstić on FacebookBojan Krstić on InstagramBojan Krstić on Linkedin
Bojan Krstić
Full Stack Digital Marketar u Bit Media Digital Advertising doo
Više od 18 godina iskustva u Internet marketingu je omogućilo da postane stručnjak u mnogim oblastima digitalnog marketinga. Kada bi hteli da opišemo njegovo zanimanje u jednoj tituli to bi bilo Full Stack Digital Marketar. Jedan o vlasnika digitalne marketing agencije Bit Media Digital Advertising.

Vaše mišljenje nam je važno